Informace

Co je kontokorent?

Co je kontokorent

Ve finančním světě se setkáváme s různými termíny a službami, které nám pomáhají efektivně hospodařit s našimi penězi. Jedním z těchto pojmů je kontokorent. Co tato služba vlastně znamená a jak funguje?

Kontokorent je finanční služba poskytovaná bankami, která umožňuje klientům provádět transakce a platby, i když na jejich účtu nemají dostatek finančních prostředků. Jedná se prakticky o povolený „záporný zůstatek“ na účtu, kdy klient může čerpat peníze až do dohodnutého limitu. Tento limit se schvaluje na základě bonity klienta a jeho finanční historie.

Jak kontokorent funguje?

Funkce kontokorentu spočívá v tom, že banka poskytuje klientovi určitý finanční rámec, který může využívat v případě nedostatečných finančních prostředků na svém běžném účtu. Klient může využít tento rámec pro výběr hotovosti z bankomatu, platby kartou nebo převody na jiné účty. Při využití kontokorentu jsou klientovi účtovány určité poplatky nebo úroky, které jsou stanoveny podle dohody s bankou.

Výhody kontokorentu

 • Flexibilita a rychlá dostupnost finančních prostředků: Jednou z největších výhod kontokorentu je jeho flexibilita a rychlá dostupnost peněz. Pokud se ocitnete v nepředvídatelné finanční situaci a na běžném účtu nemáte dostatek peněz, můžete okamžitě využít kontokorentního limitu. To je zejména užitečné pro pokrytí náhlých výdajů nebo naléhavých plateb.
 • Krátkodobé řešení finančních potřeb: Kontokorent může sloužit jako krátkodobé řešení, které vám pomůže překlenout dobu mezi dvěma výplatami nebo vyřešit neočekávané výdaje. Můžete si být jisti, že máte k dispozici určitý finanční rámec, na který se můžete spolehnout.
 • Záchrana před nepříjemnými situacemi: V případě nepředvídatelných událostí, jako je například porucha auta nebo náhlá lékařská péče, může být kontokorent užitečným záchranným kruhem. Nemusíte se obávat nedostatku peněz na pokrytí těchto výdajů, pokud máte aktivní kontokorentní limit.

Rizika spojená s využíváním kontokorentu

1. Vyšší poplatky a úroky: Jedním z hlavních rizik kontokorentu jsou vyšší poplatky a úroky ve srovnání s jinými typy úvěrů nebo půjček. Čerpání peněz z kontokorentu může znamenat, že budete platit značné množství peněz za tyto náklady, zejména pokud nebudete schopni rychle vrátit do záporného zůstatku.

2. Pokušení k nadměrnému využívání: Kontokorent může být pokušením k nadměrnému využívání. Pokud nejste opatrní, můžete se dostat do situace, kdy pravidelně čerpáte z kontokorentu a tím se ocitnete v cyklu stále se zvětšujícího dluhu.

3. Ovlivnění kreditního skóre: Nepřiměřené využívání kontokorentu může mít negativní dopad na vaše kreditní skóre. Banky mohou hlásit informace o vašem kontokorentu do kreditních agentur, což může ovlivnit vaši schopnost získat další úvěry či půjčky.

4. Zadlužení a finanční nestabilita: Pokud nejste opatrní při využívání kontokorentu, můžete se dostat do dluhové pasti a stát se finančně nestabilními. Nadměrné zadlužení může vést k dlouhodobým finančním problémům a snížení životní úrovně.

Jak minimalizovat rizika využívání kontokorentu?

 • Plánování a rozvážnost: Přemýšlejte o využívání kontokorentu jako o krátkodobém řešení. Plánujte své výdaje a snažte se využívat kontokorent pouze v nejnutnějších situacích.
 • Pravidelné splácení: Snažte se kontokorent vracet zpět do pozitivního zůstatku co nejdříve. Pravidelným splácením minimalizujete náklady spojené s úroky.
 • Vědomé využívání: Buďte si vědomi rizik spojených s využíváním kontokorentu a používejte tuto službu s opatrností. Sledujte své účty a pravidelně vyhodnocujte svou finanční situaci.

Požadavky pro získání kontokorentu

Pro získání kontokorentu je třeba splnit určité požadavky stanovené bankou. Tyto požadavky se mohou lišit mezi bankami, ale obvykle zahrnují:

 • Pravidelné příjmy: Banka bude pravděpodobně vyžadovat pravidelný zdroj příjmů, který ukazuje vaši schopnost splácet.
 • Úvěrová historie: Vaše úvěrová historie může hrát roli při rozhodování o schválení kontokorentu a stanovení limitu.
 • Stáří účtu: Některé banky mohou vyžadovat, abyste byli jejich klientem po určitou dobu, než budete moci požádat o kontokorent.
 • Bonita a platební morálka: Vaše bonita (schopnost splácet) a historie včasného splácení mohou ovlivnit schválení a podmínky kontokorentu.

Úrokové sazby a poplatky

Úrokové sazby u kontokorentu se liší podle banky a dohody, kterou máte. Běžně jsou vyšší než u jiných úvěrových produktů, což znamená, že budete platit více za využití této služby. Je důležité si předem zjistit, jaké jsou přesné úrokové sazby a jaké další poplatky mohou být spojeny s využíváním kontokorentu.

Možnost předčasného splacení

V některých případech můžete předčasně splatit část nebo celý zůstatek kontokorentu. To může být užitečné, pokud chcete minimalizovat úrokové náklady. Nicméně banky mohou mít stanovené podmínky a poplatky spojené s předčasným splacením, takže je důležité se předem informovat.

Jak zvýšit limit kontokorentu?

Pokud potřebujete zvýšit limit kontokorentu, můžete požádat svou banku o revizi. Banka provede opětovnou analýzu vaší bonity, příjmů a platební historie. Při úspěšné revizi může banka navýšit váš limit, což vám umožní čerpat více peněz z kontokorentu. Je však důležité mít na paměti, že zvýšení limitu může vést k vyšším úrokům a riziku zadlužení.

Jak správně využívat kontokorent?

Pro optimální využití kontokorentu je důležité dodržovat několik zásad:

 • Plánování: Používejte kontokorent pouze pro krátkodobé a neodkladné výdaje. Plánujte si své financování a snažte se vyhnout nadměrnému čerpání.
 • Sledování: Pravidelně sledujte stav svého kontokorentu a účtu. Buďte si vědomi, kolik peněz jste čerpali a kolik máte ještě k dispozici.
 • Pravidelné splácení: Pokud využijete kontokorent, snažte se ho co nejdříve vrátit do pozitivního zůstatku, abyste minimalizovali náklady na úroky.

Kontokorent je užitečný finanční nástroj pro krátkodobé pokrytí nedostatku financí na běžném účtu. Jeho využívání však vyžaduje obezřetnost a plné pochopení nákladů spojených s touto službou. Klient by měl vždy dbát na to, aby se kontokorent nestal dlouhodobým řešením a aby co nejdříve vrátil svůj účet do pozitivního zůstatku.

Nejčastější otázky

 • Jaké jsou obvyklé úroky u kontokorentu? Úroky u kontokorentu se liší dle banky a dohody, kterou máte. Je důležité seznámit se s podmínkami před využitím této služby.
 • Můžu požádat o zvýšení limitu kontokorentu? Ano, je možné žádat o zvýšení limitu, ale banka prověří vaši schopnost splácet a finanční historii.
 • Jaké jsou nejčastější chyby při využívání kontokorentu? Nejčastější chybou je využívání kontokorentu jako dlouhodobého financování nebo překračování svých splácení.
 • Má využívání kontokorentu vliv na mou bonitu? Ano, dlouhodobé a nepřiměřené využívání kontokorentu může negativně ovlivnit vaši bonitu.
 • Jak mohu kontokorent vypnout, pokud ho již nepotřebuji? Můžete požádat banku o zrušení kontokorentního limitu nebo omezit jeho využívání.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

Anuitní splátka

Nina D

Novomanželská půjčka

Nina D

Půjčka s ručitelem

Nina D